Untitled, Kokkola

Konseptisuunnittelu

 

Content is King, eli sisältö on pääasiallinen ja ainoa syy verkkopalvelun käyttämiselle. Siksi on mietittävä kuka palvelua käyttää ja miksi. Tähän tehtävään keskittyy konseptisuunnittelu.

Hyvän sisällöntekijän tunnusmerkkejä ovat

 • - Taito aktivoida lukija
 • - Taito hyödyntää teknologiaa
 • - Taito tuottaa tekstiä
 • - Taito elävöittää

 

Verkkopalvelun konsepti ja rakenne

Ilman tavoitetta on vaikea tehdä sisältöä. Usein tavoitteita ei joko ole, tai niitä ei tiedetä, vaikka on jo tehty varmat päätökset verkkopalvelun teosta.

Tavoitteet voivat olla myös liian yleisiä tai ristiriitaisia. Kun tavoitteita aletaan selvittä, huomataan myös, että eri ihmisillä on erilaisia tavoitteita.

Tärkeimmät pohdittavat ovat kohderyhmät. On pyrittävä tunnistamaan heidät ja jaottelemaan heidät eri ryhmiin, joilla on omat arvostuksensa ja tiedontarpeensa.

 • - Mitkä ovat palvelun kohderyhmät?
 • - Mikä on kohderyhmien tärkeysjärjestys?
 • - Millaisia he ovat?
 • - Millaisessa tilanteessa he käyttävät sivustoa?

 

Lisäksi arvioidaan mitä palveluja tarjotaan kullekin kohderyhmälle ja miten sisältö on kohdennettu käyttäjälle? Joskus tarvitaan eri sivustoja ja kanavia eri kohderyhmille. Kohderyhmiä kiinnostavan palvelun luominen on siis haasteellinen ja analyyttinen tehtävä

Sivuston rakenne suunnitellaan hierarkkisesti, mutta käyttäjä kokee sen lineaarisesti.

Sisällön ryhmittely tehdään

 • - Aiheittain
 • - Käyttäjäryhmittäin
 • - Toiminnoittain


Nimeäminen
on myös tärkeää. Se viestii käyttäjälle tehokkaasti, mitä linkin takana on ja antaa kokonaiskuvan palvelusta sekä luo palvelun kokonaishenkeä ja kuvaa yrityksestä. Nimeämisellä on vaikutusta myös sisäisiin ja ulkoisiin hakuihin. Lue aiheesta lisää: Hakukoneoptimointi

Onnistunut konsepti ja rakenne

 • - Täsmälliset tavoitteet
 • - Tarkat kohderyhmien määrittelyt
 • - Oikeanlaisia palveluja kohderyhmille
 • - Rakenne, josta sisältö löytyy helposti
 • - Toimiva haku