Untitled, Kokkola

Tunne kohderyhmäsi

Verkkokirjoittaminen

 

Verkkotekstissä on huomioitava yleiset käyttäytymistavat verkossa, ihmisten haluttomuus lukea itselleen tarpeetonta tekstiä ja kohdehenkilöä kiinnostavan tekstin tarve.

Verkkokäyttäjä on hyvin tarkoitushakuinen, joka aikaansaa sen, että hän on jyrkkä ja nopea tyrmäämään huonon 'esillepanon'. Hyvä markkinointiviestinnän strategia auttaa puhuttelemaan häntä paremmin.

Verkkokirjoituksia ensisijaisesti silmäillään ja vasta kiinnostavan avainsanan ja houkuttelevan sisällön kautta lukija antaa huomionsa. Vanha markkinoinnin lainalaisuus on verkossa voimissaan: AIDA - attention - interest - desire - action, eli huomio - kiinnostus - halu - toiminta.

Verkkokirjoittamisessa korostuu

 • - Määrittelyn ja tekstisuunnittelun merkitys
  - Selkeys ja ymmärrettävyys, yhteinen kieli
  - Perinteisen markkinointimateriaalin soveltumattomuus
  - Silmäiltävyyden merkitys verkkoteksteissä
  - Liitemateriaalien käyttökelpoisuus (esim. PDF)
  - Laaja-alainen yhtenäisyys, sama logiikka

 

Verkkokirjoittamisen kulmakivet

 • - Määrittely ja tekstisuunnittelu
  - Otsikointi
  - Aloituksen merkitys
  - Kappalejaot
  - Listaukset
  - Taulukot
  - Linkit
  - Tarkistus ja viimeistely

 

Erään suosikkikirjailijani Italo Calvino (Wikipedia-linkki) ohjeita:

 • - Keveys; vaikka maailma on raskas, samea ja liikkumaton
 • - Nopeus; aikaan sidottu kertomus poistaa tarpeettomat ja toistaa odotettavia
 • - Täsmällisyys; kirkkaiden ja mieleenpainuvien havaintojen tekemiseksi
 • - Näkyvyys; sanasta lähtevä ja näköhavaintoihin päättyvä ja toisin päin
 • - Monitahoisuus; olemme tyylien varastoina, jotka voidaan järjestää uudelleen
 • - Jatkuvuus; tekee hetkestä iäisyyden

 

Ammattitiedon tarvitsijat kokoavat yhä enemmän tietojaan ohi asiantuntijoiden. Yleissisältöinen media muuttuu ilmaiseksi. Erikoismedia muuttuu yhteisölliseksi. Mainonta ja myynti integroituvat. Niin kuin Calvino, luotan kirjoittamisen tarpeellisuuteen.

Netistä löytyy paljon hyviä oppaita:
Jukka Korpela; Kirjoita asiaa. Arkisen kirjoittamisen opas
Matthew Gowdy; The Web Developer's Copywriting Guide